Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Saskatchewan Hockey Association Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Treherne Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 391
Treherne, MB
R0G 2V0
Treherne Minor Hockey Website

Click here for registration

 

 

 

Position Name Telephone Email
President Glen Lounsbury 204.723.2199 glen@knotslumber.com
Secretary Ashley Lemon 204.570.2735 lemonal85@live.ca
Referee-In-Chief Jason Gates 204.526.5273 j_sing88@hotmail.com
Treasurer Amie Boulet 204.749.2360 amiekowalski@hotmail.com
Registrar Jason Gates 204.526.5273 j_sing88@hotmail.com

 


View Larger Map