Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Hockey Saskatchewan Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Tri-Valley Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 241
Rossburn, MB
R0J 1V0
Position Name Telephone Email
President Troy Luhowy 204.859.0144 troyluhowy@gmail.com
Secretary Jennifer Fouillard 204.821.5608 jennifer@fouillardsteel.com
Referee-In-Chief Terry Haney 204.683.2536 trivalleyminorhockeytreasurer@hotmail.com
Treasurer Tanya Reagh 204.773.0913 trivalleyminorhockeytreasurer@hotmail.com
Registrar Sandra Mackendenski 204.773.6638 trivalleyminorhockeyregistrar@gmail.com

(Updated for the 2022-2023 season)