Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Saskatchewan Hockey Association Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Oakville Minor Hockey Association

 

Mailing Address
Box 326
Oakville, MB
R0H 0Y0
Oakville Minor Hockey website
Position Name Telephone Email
President Bev Klaassen 204.267.2776 bevk@mts.net
Secretary Michelle Klaassen 204.249.7301 mtk05@mts.net
Referee-In-Chief VACANT
Treasurer Brittany Friesen 204.856.6236 britt_friesen@hotmail.com
Registrar Samantha Bracken 204.870.1157 sbracken444@gmail.com