Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Hockey Saskatchewan Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Rossburn Minor Hockey Association

Registration2RiS2

Mailing Address:
Box 241
 Rossburn, MB
 R0J 1V0

[column span=”2″]

Troy Luhowy
President/Referee-in-Chief
T: 204.859.0144
tmluhowy@pwsd.ca

[/column]

[column span=”2″]

TBD
Treasurer
T: 204.

[/column]

[column span=”2″]

Sandra Mackedenski 
Secretary/Registrar
T: 204.773.6638
lopper@mts.net 

[/column]