Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Hockey Saskatchewan Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

FEMALE BANTAM CHALLENGE RESULTS

by Hockey Manitoba  |  April 11, 2005 12:12 pm

Game 1 Southdale EASTMAN 1 WINNIPEG 2 5


Game 2 River Heights WINNIPEG 1 3 INTERLAKE 1


Game 3 Southdale PEMBINA VALLEY 0 WESTMAN 8


Game 4 River Heights NORMAN 2 CENTRAL PLAINS 2


Game 5 Southdale BRANDON 0 PARKLAND/YH 3


Game 6 Southdale WESTMAN 5 WINNIPEG 2 4


Game 7 River Heights WINNIPEG 1 6 EASTMAN 0


Game 8 Southdale PEMBINA VALLEY 2 NORMAN 0


Game 9 Southdale CENTRAL PLAINS 1 PARKLAND/YH 0


Game 10 Southdale INTERLAKE 2 BRANDON 1


Game 11 Southdale WESTMAN 1 WINNIPEG 1 8


Game 2 Southdale NORMAN 1 BRANDON 5


Game 13 River Heights PARKLAND/YH 4 EASTMAN 4


Game 14 River Heights CENTRAL PLAINS 0 PEMBINA VALLEY 1


Game 15 Southdale WINNIPEG 2 4 INTERLAKE 0


Game 16 Southdale BRANDON 0 WINNIPEG 1 6


Game 17 Southdale WINNIPEG 2 5 NORMAN 0


Game 18 Southdale PARKLAND/YH 1 WESTMAN 6


Game 19 Southdale EASTMAN 4 CENTRAL PLAINS 2


Game 20 Southdale INTERLAKE 4 PEMBINA VALLEY 3Share
Hockey Canada News
WHL News
Nov 2, 2005
OPEN FORUM